AFLYST! Årsmøde i Egtved Idræts- og Multicenter

AFLYST! Årsmøde i Egtved Idræts- og Multicenter

Årsmødet afholdes i Egtved Idræts- og Multicenter

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Fremlæggelse af revideret regnskab
  • Budget for 2020
  • Beretning v. Lars Bang
  • Evt. indkomne forslag som ønskes drøftet på årsmødet. Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før årsmødet.
  • Eventuelt