Ekstraordinær generalforsamling i Egtved IF

Ekstraordinær generalforsamling i Egtved IF

Egtved IF har brug for nye kræfter, der kan bringe foreningen godt videre. Per Ahrensberg har desværre valgt at trække sig som formand. Pladserne som næstformand og sekretær er heller ikke besat. Derfor indkalder Egtved IF til ekstraordinær generalforsamling.

 

På den ekstraordinære generalforsamling foreslår bestyrelsen vedtægtsændringer, der skal sikre en mere dynamisk model for bestyrelsens arbejde, så medlemmerne i langt højere grad får indflydelse på håndteringen af de forskellige opgaver.

 

Egtved er en velfungerende forening med god økonomi, super gode faciliteter og velfungerende afdelinger med mange medlemmer. Vil du være med til at sætte retning for fremtiden, har du nu muligheden for at stille op til bestyrelsen.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af protokolfører.
  3. Forslag til vedtægtsændringer
  4. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, der skal gøre det mere attraktivt at sidde i bestyrelsen. Vedtægtsændringerne vil være gældende fra vedtagelsestidspunktet.
  5. Valgt til bestyrelsen

 

På vegne af hovedbestyrelsen i Egtved IF / Thyra R. Carøe