Ekstraordinært medlemsmøde 18 november 2021 kl. 19.00

Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde i Egtved gymnastikforening

På det ordinære medlemsmøde i Egtved gymnastik forening, afholdt den 28. oktober kl. 17, måtte vi desværre konkludere, at gymnastikken måtte afvikles i Egtved pga. manglende udvalgsmedlemmer.

Heldigvis er der enkelte, der efter mødet har tilkendegivet, at de vil træde ind i udvalget. De blev således ikke valgt på selve mødet, og derfor afholdes der ekstraordinært medlemsmøde torsdag den 18. november kl. 19 i Egtved Hallen, så alle formaliteter overholdes. Så den glædelige nyhed er, at gymnastikken består i Egtved – forudsat vi får alle formaliteter på plads, og det lykkes det nye udvalg at konstituere sig.

Agendaen for mødet er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af medlemmer til udvalget.

Følgende stiller op til valg som medlemmer:

  • Larissa Dall
  • Christina Bønnelykke
  • Esben Johansen
  • Trine Johansen

Følgende stiller op til valg som suppleanter:

  • Brian Sørensen og Line Frederiksen (deler rollen)

Såfremt flere ønsker at stille op, hører vi rigtige gerne fra jer inden mødet – henvendelse kan ske til Annette Schmidt Gravlund (mobil: 3065 3172 eller mail dkanscgr@lego.com).

Det nye udvalg konstituere sig umiddelbart efter medlemsmødet.  

Med venlig hilsen
Det nuværende gymnastikudvalg