Centerleder søges

Centerleder til Egtved Idræts- og XL Multicenter søges

 

I løbet af efteråret 2019 står vores helt nye svømmehal klar, og dermed bliver vores Idræts- og Multicenter til en virksomhed, som har alle muligheder for at blive byens og områdets samlingssted. Vil du være med til at udvikle centeret, så vi får flest mulige aktiviteter ind og dermed skaber grobund for, at vi kan blive ved med at tilbyde gode forhold for idræts- og kulturaktiviteter? Så er det dig, vi søger.

Vi søger en centerleder med følgende kvalifikationer:

  • Lederkompetencer
  • Flair for økonomi og overblik
  • Godt humør og humor
  • Serviceminded og imødekommende
  • Fleksibel
  • En ildsjæl med hænderne skruet ordentligt på, for vi søger ”verdens bedste” centerleder

Egtved Idræts- og XL Multicenter er en selvejende institution, som i dag består af en hal, en multisal med springgrav og klatrevæg, et motionscenter og i efteråret også en svømmehal og to udendørs tennisbaner. Desuden er der udenfor hallen en kunstgræsbane.

Fra 1. oktober 2019 vil der være en fuldtidsansat og et antal deltidsansatte livreddere, som skal være med til at drive centeret sammen med dig. Vi har derfor brug for en leder, som kan være med til at sikre den mest optimale udnyttelse af de ressourcer, som er til rådighed for at løfte på de mange opgaver, som skal løses i centeret. Du indgår på lige fod med den anden ansatte og livredderne i løsningen af opgaverne og skal således også bidrage til almindeligt forekommende arbejde som eksempelvis mindre reparationer og rengøring. Desuden har centeret et cafeteria, som centerlederen er ansvarlig for driften af, og målsætningen er, at cafeteriaet er åbent i eftermiddags- og aftentimerne, samt i weekenderne når der er aktiviteter i centeret. Heri ligger en opgave, som handler om, at cafeteriaet på den lidt længere bane bliver en rentabel forretning.

Alle ansatte i centeret forventes at kunne varetage livredderfunktionen, så du skal enten have livredderprøve eller være parat til at tage denne.

Da der er tale om en ny ansættelseskonstruktion med flere ansatte, så er opgaverne naturligvis ikke fordelt, og du vil derfor have en væsentlig indflydelse på fordelingen af arbejdsopgaverne. Dog forventer vi, at du og den anden fuldtidsansatte i vid udstrækning vil kunne varetage de almindelige daglige opgaver, således at I kan supplere hinanden og dække ind ved ferie og sygdom.

Hvis du har spørgsmål til stillingens indhold eller til centeret, er du velkommen til at kontakte formand Lars Bang, tlf.30581904 (efter kl. 16.30) eller pr. mail: kontakt@egtvedhallen.dk

Løn aftales konkret ud fra stillingens indhold og dine kvalifikationer. Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor der må forventes både tidlig morgenarbejde, samt eftermiddag/aften og weekender. Det tilstræbes dog, at størstedelen af arbejdstiden ligger i tidsrummet 7.00-18.00.

Ansættelse: Tirsdag den 1. oktober 2019

Ansøgningsfrist: Fredag den 21. juni 2019. Ansøgning og andre relevante papirer sendes til kontakt@egtvedhallen.dk

Ansættelsessamtaler afholdes en aften i uge 26 i Egtved XL Idræts- og Multicenter, Hjelmdrupvej 13, 6040 Egtved