Regler i svømmehallen

Følgende Covid-19 regler skal overholdes:

 • Der må være max. 12 personer i hvert omklædningsrum.
 • Der skal være 1 meters afstand mellem hver person i bruserområdet og i omklædningsrum.
 • Saunaen er lukket, indtil gulvareal pr. person ændres.
 • I svømmehallen må der være 60 personer, og der skal være 2 meter mellem hver badegæst i vandet. På land skal der være 1 meter mellem hver badegæst.
 • I det lille bassin må der være max. 18 personer. Småbørn og forældre har fortrinsret.
 • Du får en gul brik, som giver adgang til svømmehallen. Den afleverer du, når du forlader svømmehallen.
 • Bliv hjemme, hvis du føler dig syg.

Regler og sikkerhed i Egtved Svømmehal

 • Børn i skolealderen skal benytte samme køns omklædning.
 • Børn kan benytte svømmehallen uden voksne, hvis de kan svømme 50 m uden bælte og vinger. Det er på eget ansvar.
 • Husk at bruge svømmeble og Happy Nappy til børn under 3 år.
 • Kun børn/voksne der kan svømme 100 meter uden bælte, må være i den dybe ende af det store bassin.
 • Legeredskaber må kun bruges i det lille bassin og den lave ende af det store bassin.
 • Hovedspring fra blæksprutten eller kanten i den lave ende af det store bassin er forbudt. 
 • Livredderens anvisninger skal følges.
 • Omklædningsrummene er et barfodsområde, så tag udendørs fodtøj af, inden du går ind. 

Almindelig hygiejne

Gennem omfattende undersøgelser er det konstateret, at den væsentlige forurening i badevandet, kommer fra svømmeren selv. Specielt fra endetarm, kønsorganer, armhuler m.m. Det er derfor meget vigtigt, at svømmerne er omhyggelige med afvaskningen. Det skal ske med sæbe, og selvfølgelig uden badetøj. Reglerne er:

 • Personer med åbne sår må ikke benytte svømmehallen.
 • Smykker bæres på eget ansvar. Hvis smykkerne forsvinder i bassinet, er de væk for evigt.
 • Badetøjet skal være rent.
 • Toilettet skal benyttes inden afvaskning.
 • Anvendelse af bassinet må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad.
 • Håret skal skylles i forbindelse med afvaskning, eller man skal anvende badehætte.
 • Efter toiletbesøg skal der ske afvaskning på ny. 

Baby/børn

Børn under 3 år eller med behov skal bruge både svømmeble og Happy Nappy blebuks.

 

Drukneulykker, opsyn og sikkerhed

Det er sjovt, men altid farligt at lege ved og med vand. Det være sig udendørs, ved hav eller sø, som indendørs i en svømmehal.

Hvert år drukner der børn og voksne i landets svømmehaller - og du kan selv gøre noget for, at det ikke sker. Lad aldrig dine børn være uden opsyn, når I er i svømmehallen. Et øjebliks uopmærksomhed er nok til, at det går galt.

Svømmehallens personale gør alt, hvad der er muligt for at undgå, at der sker drukneulykker.

Vores dygtige livreddere er klar til at hjælpe dig, når du er i svømmehallen, men husk, at man altid selv har pligt til at holde opsyn med sine børn, familie og venner.

Ophold i svømmehallen og omklædningsrum foregår på eget ansvar.

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Det ansvar skal du ikke placere hos andre, heller ikke større søskende. Gør du det, er dine børn i risikogruppen.

 

Faremomenter

Svømmehallens livreddere har opmærksomheden samlet om de gæster, der er i hallen. Ikke kun dem, der er i vandet, men også dem, som bevæger sig på bassinkanten. De kan nemlig også komme til skade eller gøre skade på andre, fx ved at springe i vandet fra siderne og ramme de svømmende.

Der kan opstå forskellige former for skader i en svømmehal, primært fald på fliserne. Fliserne i svømmehallen er skridsikre, og alligvel opstår der en risiko for fald, når badende løber i svømmehallen. Derfor nedsætter vi risikoen for ulykker, når badende gæster altid går. De almindelige skader er tandskader, næseblod, flænger, besvimelse, hedeslag (sauna), benbrud, armbrud og hjernerystelse.

Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke opstår:

 • Hvis man med tvang holder hinanden nede under vandet.
 • Når badende skubber hinanden.
 • Når badende gæster konkurrerer i at holde sig under vand i længst tid.
 • Når en ikke habil svømmer bliver svømmet ned eller ind i.
 • Når ikke habile svømmere ikke holdes under opsyn af pårørende.
 • Når en badende, fx får et ildebefindende.
 • Når badende hopper på hovedet i den lave ende.
 • Når en snorkel anvendes af uerfarne. 

Vipper

Vipper er noget, der tiltrækker næsten alle børn. For at mindske risikoen for uheld, bør følgende regler overholdes:

 • Kun én på vippen ad gangen.
 • Udspring må kun ske fremad på vippen.
 • Der må ikke svømmes under eller foran vippen.
 • Så snart springet er udført, skal man svømme væk fra springområdet, og næste springer må først springe, når der er fri bane.
 • En springer, der ikke kan svømme 100 m uden bælte, må kun springe fra 1 meter vippen med bælte under tæt opsyn af en forældre. 

Fodvorter

Fodvorter sidder ofte på trykstederne i fodsålen og er fremtrædende med en hård randzone og et blødere centrum. Fodvorter kan være ømme og give smerter ved gang. De almindelige steder, hvor der er størst mulighed for at blive smittet, er i bruserum og generelt fugtige steder.

Smittekilden er virusholdige celler, og inkubationstiden er 5-6 måneder. Hvis vorterne ikke kommer under behandling, forsvinder de i løbet af 3-6 måneder. Er man blevet smittet, bør man straks få behandlet vorterne, da man så kan undgå at smitte andre.

Personer med fodvorter må kun benytte omklædningsrum og svømmebad, når disse er under behandling.

 

Epilepsi

Folk med epilepsi er en udsat gruppe, når de bader. Ha’ derfor en ven med til at holde øje.

Et epileptisk anfald udløst i vand vil altid medføre, at vedkommende går til bunds.

 

 

Livredderens tilstedeværelse og opgaver:

 • Livredderne er uddannede og trænede i at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt.
 • Livredderen minimerer risikoen for, at en nærdrukneulykke får en tragisk udgang.
 • Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude.
 • Livredderen er trænet i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr.
 • Livredderen kan - og skal ikke - garantere alle badenes sikkerhed.
 • Livredderen er ikke en garanti for, at der ikke sker en drukneulykke.
 • Livredderen i vores svømmehal har i løbet af arbejdsdagen også andre opgaver, som rengøring, kontroltjek af vandet, oprydning mv. Det er en del af deres job. Vores livreddere har praktisk bestået DSLF’s livredderprøve samt kendskab til bjærgning, og de har gennemført førstehjælpskursus med hjertemassage. En gang om året bliver livredderens færdigheder gennemprøvet af en autoriseret dommer, udpeget af hallens centerleder. 

Hvordan opdages den druknede?

Erfaringer viser, at det oftest er en af de badende gæster, der svømmer frem og tilbage, som først får øje på en forulykket person på bunden - og tilkalder livredderen.

 

Sikkerhedsudstyr

Svømmehallen har meget teknisk sikkerhedsudstyr. Der er en hjertestarter, varmetæppe, iltmasker, båre samt en medicinsk kuffert, der kan anvendes under lægens anvisning.

 

Vil du vide mere om svømmehallens sikkerhedssystem eller livreddernes færdigheder - så kontakt os. Vi viser gerne det hele frem og svarer på eventuelle spørgsmål.

 

Tak til vores sponsor:

https://www.presencosport.dk/svommeudstyr.html