Visioner og Mål for Egtved Idræts- og Multicenter

Visioner for Egtved Idræts- og Multicenter

Centret skal være samlingspunktet for de idræts- og fritidskulturelle oplevelser i Egtved og omegn, hvor mange forskellige former for idrætter skal kunne finde sted. Der skal være plads til både små og store idræts- og kulturarrangementer. Centret skal være et naturligt værested for børn og voksne, hvor alle kan udfordres både i og uden for den organiserede idræt og kultur. Centret skal være det naturlige valg ved foreningers, institutioners og virksomheders arrangementer. Centrets cafeområde skal indbyde til socialt samvær.

 

Mål for centerets bestyrelse

At have en handlekraftigt bestyrelse som sætter retning for centerets brug, således at private, foreninger, virksomheder og institutioner kan få en unik oplevelse i centret. Bestyrelsen vil dels arbejde for gode rammebetingelser for centrets kontraktbesiddere og dels arbejde for at have en sund og ansvarlig driftsøkonomi.