Egtved Kunstgræs S/I

Egtved Kunstgræs er en selvejende institution beliggende i Egtved by.
 

Den selvejende institution står for den daglige drift af kunstgræsbanen i Egtved.
 

En kunstgræsbane i Egtved skal skabe nye muligheder for det fritidskulturelle liv i Egtved og omegn. Den skal give mulighed for flere timer med idræt for alle. Den vil give medlemmer af alle omkringliggende foreninger og skoler mulighed for at dyrke sport udendørs året rundt uanset vind og vejr.
 

Ved stiftende generalforsamling i juli 2013, blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af medlemmer fra fodboldudvalget i hhv. Egtved IF og Ammitsbøl-Egtved Fodbold, samt frivillige personer. Arbejdsgruppen har haft til opgave at udarbejde visionsbeskrivelse, gennemføre anlægsprocessen og forberede arbejdet for en kommende bestyrelse i Egtved Kunstgræs. Arbejdsgruppen er på stiftende generalforsamling valgt ind som ledende projektgruppe fra stiftelse til indvielse af ny kunstgræsbane i Egtved.
 

En egentlig bestyrelse nedsættes ved næstkommende generalforsamling.