Regler i motionscenteret

Motionscentret er kun for medlemmer, dette kan du bliver hvis følgende betingelser er opfyldt:

Du skal være fyldt 15 år. Inden opstart skal du have en prøvetime med en af vores instruktører, som gennemgår alle maskinerne med dig. Prøvetimen er gratis.

Unge under 15 år skal indmeldes sammen med en forælder/voksen, og du skal minimum være 155 cm høj for ophold i motionscentret og 145 cm høj for indoorcycling. 

Deltager du som forælder/voksen på et hold eller i motionscenteret, sammen med et medlem som er under 15 år, har du ansvaret for at de opfylder betingelserne for at deltage.

Det er ikke tilladt at medlemmer under 15 år, benytter vores frivægte i motionscenteret.

Gæster til holdtræning kan købe ”gæstekort” på hjemmesiden.

Nøglebrik til motionscenteret

  • Vi gør opmærksom på at nøglebrikken er personlig.
  • Du må ikke udlevere nøglen til andre. Eller lukke andre ind i centeret.
  • Overskrides dette, forårsager det øjeblikkelig bortvisning og annulering af medlemskab.

Hensyn til hinanden

  • Man skal vise hensyn til hinanden under ophold i motionscentret.
  • Mobiltelefoner skal være på lydløs, og der må ikke tales i mobiltelefon i motionscentret
  • Det er ikke tilladt at træne i bar mave.
  • Der må ikke benyttes udendørs sko i centeret.