Regler i motionscenteret

Motionscentret er kun for medlemmer, dette kan du bliver hvis følgende betingelser er opfyldt:

Du skal være fyldt 15 år.

Unge under 15 år skal indmeldes sammen med en forælder/voksen, og du skal minimum være 155 cm høj for ophold i motionscentret og 145 cm høj for indoorcycling. 

 

Deltager du som forælder/voksen på et hold, sammen med et medlem som er under 15 år, har du ansvaret for at de opfylder betingelserne for at deltage.

 

Det er ikke tilladt at medlemmer under 15 år, benytter vores frivægte i motionscenteret.

 

Inden opstart skal du have en prøvetime med én af vores instruktører, som gennemgår alle maskinerne.

Prøvetimen er gratis.

Gæster til motionscentret kan købe ”gæstekort” på hjemmesiden.

Vi gør opmærksom på at nøglebrikken er personlig og ikke må udleveres til andre. Overskrides dette, forårsager det øjeblikkelig bortvisning og annulering af medlemskab.

Man skal vise hensyn til hinanden under ophold i motionscentret. 

Mobiltelefoner skal være på lydløs, og der må ikke tales i mobiltelefon i motionscentret

Der skal benyttes indendørs-sko i centeret.