Retningslinjer

For at sikre en sikker træning for både gymnaster og instruktører, har gymnastikudvalget udformet følgende retningslinjer for sæsonen:

  • Hænder bør sprittes af før og efter træning
  • Mød ikke ophvis du føler dig syg, eller udviser symptomer på Covid-19
  • Instruktører er forpligtet til at ringe efter en forælderhvis en gymnast viser tegn på symptomer på Covid-19 under træningen
  • Er redskaber blevet synligt beskidte eller svedt meget til, skal disse rengøres inden de stilles på plads. Rengøringsartikler står i et af skabene med gul hængelås.

Det forventesat alle overholder de gængse retningslinjerder er stillet. Holdene vil løbende blive orientereaf kontaktpersonen, såfremt der vil komme ændringer af retningslinjerne gennem sæsonen.