Retningslinjer for 2020

For at sikre en sikker træning for både gymnaster og instruktører, har gymnastikudvalget udformet følgende retningslinjer for sæsonen:

 • Alle over 12 skal bære mundbind til og fra træningen - Mundbindet må tages af ved opstart af træningen (gælder fra torsdag d. 29 oktober).

 • Hænder sprittes af før og efter træning, og ved behov undervejs, dette gælder både gymnaster og instruktører.

 • Forsøg at møde op maks. 5 minutter før træningsstart.

 • Mød ikke op hvis du som gymnast eller instruktør føler dig syg, eller udviser symptomer på Covid-19.

 • Instruktører er forpligtet til at ringe efter en forælder hvis en gymnast viser tegn på symptomer på Covid-19 under træningen.

 • Gymnasten afleveres som udgangspunkt ved hovedindgangen og vil her blive mødt af en instruktør. Samme gælder ved afhentning.

 • Gymnasten skal, så vidt muligt, være omklædt ved fremmøde, da der er antalsbegrænsning i omklædningsrummene.

 • Ved brug af multisalen anvendes døren mod hallen som indgang, og døren mod caféen som udgang.

 • Der sørges for rengøring af anvendte redskaber mellem holdene.

 • Der holdes så vidt muligt 2 meters afstand mellem gymnasterne.
  Ved rolig aktivitet er der kun krav om 1 meters afstand.

 • Ønsker gymnaster ekstra beskyttelse, kan mundbind medbringes.

 • Ønsker gymnasten 2 prøvetræninger inden tilmelding, skal der medtages en seddel med navn og telefonnummer i tilfælde af smitteopsporing.

Det forventes at gymnaster og instruktører overholder de gængse retningslinjer der er stillet. Holdene vil løbende blive opdateret af kontaktpersonen, såfremt der vil komme ændringer af retningslinjerne gennem sæsonen. 

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra DGI og DGFs anbefalinger og retningslinjer: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet