Værdigrundlag

I Egtved Idrætsforening arbejder vi ud fra værdierne:

 

• Vi vil gøre foreningen kendt og attraktiv for såvel gamle som nye medlemmer, gennem nye initiativer og et godt klubliv med fællesskab

• Vi vil tilbyde aktiviteter
  - hvor der er udfordringer til alle – både bredde og talenter
  - hvor alle aldersgrupper kan dyrke idræt på dét niveau, der passer til den enkelte

• Det skal være attraktivt at være træner, instruktør eller leder

• Vi vil have et samarbejde i foreningen, der er præget af
  - åbenhed
  - god omgangstone
  - loyalitet overfor fælles beslutninger

• Vi vil have et forældresamarbejde, der bærer præg af, at forældrene har reel medbestemmelse,
  - dermed følger også et medansvar.

• Vi vil være en synlig og aktiv medspiller i lokalsamfundet

 

Endvidere har hovedbestyrelsen vedtaget skærpede krav til Børneattester. Se vore retningslinier her.