Banelys: tænd/sluk og priser.

Banerne er udstyret med et fantastisk godt LED-lysanlæg. Det betyder naturligvis, at spilletidspunkterne ikke er styret af tusmørke o.l.

Ønsker du at benytte lysanlægget, skal du rette henvendelse til et af udvalgsmedlemmerne, der sørge for at lyset tændes ca. 5 min før bookingstart og slukkes ca. 5 min. efter spil slut i h.t. bookningen. Det enkelte udvalgsmedlem kan tænde/slukke lyset via sin mobiltelefon, og møder ikke op på banen for at tænde/slukke.

Prisen for at benytte lysanlægget er kr. 20,00 pr. time pr. bane. Betaling skal ske til MobilePay nr. 99046.